Arbeidsoppgaver til demokrati i praksis

 

Lag en spørreundersøkelse som tester hvor mye kunnskap folk har om demokratiet som styringssystem i Norge. Undersøkelsen må utformes slik at den dekker ulike grupper i befolkningen. Ha som mål å samle inn nær 200 skjemaer. Dette skal være grunnlaget for produksjon av statistikk og avsluttende analyser.