Individets makt over samfunnet og samfunnets makt over individet er kjernestoff i samfunnsfag.

Hvordan man lager tidspil eller tidslinje

1.Les kilden du har fått

2. Plukk ut hendelser med årstall (eller tydelig rekkefølge)

3. Plasser hendelsene i riktig rekkefølge på en tidspil med passende fasong.

 

Hvordan man lager venn/fiende-kart

1. Les kilden du har fått

2.Finn ut hvem som er aktører (land, grupper, personer, partier, lag o.l.

3. Hver aktør tegnes inn som en sirkel med navn på aktøren i midten

4. Lag linjer mellom aktører som har noe med hverandre å gjøre

5. Marker linjen mellom fiender/motstandere med et kryss

6. Marker linjer mellom venner/samarbeidspartnere med et hjerte

7. Øv på å gjenfortelle kilden ved å bare se på kartet ditt

Hvordan lage et SPØK-skjema

1. Les kilden du har fått

2. Sortér innholdet du leser i riktig kolonne

3. Pass på å plassere punktene etter tidspilen

4. Sjekk om punkter i ulike kolonner har noe med hverandre å gjøre. Marker dette med strek.

Poenget med et spøk-skjema er å lage en oversikt over samfunnets fire deler og deretter sjekke om punktene i de fire kolonnene har påvirket hverandre. Det er viktig at man lager tidspil på siden av skjemaet slik at man ser hvordan utviklingen har vært. De røde pilene viser at man skal sjekke om det er noen forbindelse mellom punktene. Kolonnen til høyre er tidspilen.

Hvordan man gjør en årsak/virkning-oppgave

Poenget med denne typen oppgaver er å finne ut hvorfor noe skjedde.

1.Les kilden du har fått

2.Lag en liste over årsakene til hendelsen

3.Sortér årsakene i grunnleggende, 

   medvirkende eller utløsende

4.Begrunn din sortering av årsakene