Oppgave H Livssyn og etikk

Bruk ulike kilder og finn informasjon om følgende:

 

Hvilke tekster er viktige for humanister?

Forklar hva følgende ord betyr:

Etikk

Moral

Samvittighet

Dobbeltmoral

Resultatetikk

Pliktetikk

Konsekvensetikk

Valgfagsoppgave demokrati i praksis

Arbeidsoppgave i valgfag demokrati i praksis

 

Skriv en fakta-artikkel om innføringen av koronalovene.

Du kan bruke hjelpespørsmålene nedenfor til å strukturere innholdet. Skriv 1 side, skriftstørrelse 14, halvannen linjeavstand. Du kan bruke to valgfagsøkter på arbeidet. Det vil si 4 skoletimer. Du arbeider bare i valgfagstimene slik de står på timeplanen.

 

 

 

Ny koronalov

Pressemelding | Dato: 18.03.2020| Nr: 33 – 2020

 

Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt. (regjeringen.no)

 

 

Hvilke partier er med i regjeringen?

Hvilke partier er opposisjonen

Hva er FHI?

Hva er WHO

Hva sier koronalovene?

Hvordan jobbet regjeringen med koronakrisen?

Hvorfor måtte koronalovene diskuteres i Stortinget?

Hvordan kan et virusangrep true et demokrati?

 

Kildetips: gratisinnholdet i nettaviser, regjeringen.no, FHI, WHO.

Gruppesamtaler i krle

Samtalene vil dreie seg mest om hinduismen og litt om buddhismen, men det er også greit om du vil ta opp innhold fra arbeidet med jødedommen, kristendommen og islam.

 

Du kan bruke notater, tankekart og læringsfigurer i samtalen. 

 

Jeg følger de vanlige punktene i samtalen. Disse punktene finner du i menyen her ved å trykke på de tre hvite strekene og deretter åpne knappen som heter "Læringstips". Du husker dem nok siden vi har hatt dem fremme i mange av krle-timene.

SE DE TRE STREKENE OPPE I HØYRE DEL AV MENYEN. DER FINNER DU RESTEN AV MENYEN, INKLUDERT BUDDHISME, HUMANISME, ETIKK OG LÆRINGSTIPS!

Løsning oppgave G

Kortfattet løsningsforslag til oppgave G:

I videoen presenteres tre viktige varianter av Buddhismen: Theravada (de eldstes skole), Mahayana (den store farkosten) og Vadjrayana (diamantvognen). Aller først nevnes shramanabevegelsen som Buddha var en del av og det er her bruddet med hinduismen vokste frem. Forholdet til hinduismen: Det viktigste du bør få med deg om dette er det nye synet på sjelen. Buddhistene mente at vi ikke har en atman (hinduismens sjelsbegrep). I tillegg var Buddha kritisk til kastesystemet og troen på at det finnes guder. At mennesket kan gjenfødes som guder virker derfor rart, tenker du. Med guder mente Buddha mennesker som var så mektige og rike at de i sin falske lykkerus virket som overnaturlige vesener på vanlige, fattige mennesker.

Oppgave G

Studer filmen om buddhismens historie en gang til. Forsøk å finne informasjon om følgende:

Hvor mange varianter av buddhismen nevnes i filmen? Hva heter de? Hva sies om forholdet mellom hinduismen og buddhismen?

Studer den svenske tegnefilmen om buddha og finn ut om følgende:

Hva sies om buddhismens forhold til hinduismen?

Arbeid i maks 45 minutter. Lagre notatene dine. 

Løsningsforslag legges ut når uken er ferdig.

Oppgave F

Studer videosnuttene under historieknappen til buddhismen på montro. Ta notater som du kan organisere i et tankekart. Informasjonen i videoene kan med fordel deles opp i flere av de åtte punktene vi pleier å bruke.

Oppgave E Glosemaraton

Arbeid i passende tempo i 45 minutter med å repetere gloser fra temaer vi har jobbet med i år. Dersom du har tid kan du snuse litt på glosene til temaer vi ikke har begynt på. 

Bruk læreboken, snl.no, wikipedia, montro eller andre faglige kilder for å finne ut hva glosene betyr. De du ikke får til kan du samle i en liste. Du får hjelp med dem når undervisningen starter igjen.

Det er lurt å lagre gloselisten digitalt.

Bambus befaler!

Bambus befaler! Gjør så godt du kan. Musikk til arbeidet er ofte bra!

GLOSEMARATON

Religionsgloser (generell betydning)

Ritual

Symbol

Hellig tekst

Frelse

Gudelære

Religionshistorie

Retning/gruppe i en religion

Menneskesyn

Hellig

Profan

Sakral

Hellig hus

Meditasjon

Bønn

Høytid

Monoteisme

Polyteisme

Panteisme

Animisme

Henoteisme

 

Livssyn

Ateist

Agnostiker

Menneskeverd

Likeverd

Likestilling

Vitenskap

Homo sapiens sapiens

Evolusjonslæren

FN´s menneskerettighetserklæring

 

Etikk

Moral

Pliktetikk

Konsekvensetikk

Resultatetikk

Følelsesetikk

Samvittighet

 

 

Jødedommen

Jøde

Jahve

Adonai

Bildeforbud

Davidstjernen

Synagoge

Klagemuren

Jerusalem

Sabbat

Pesach

Shavout

Jom Kippur

Bar Mitsva

Brit Mila

Abraham

Moses

Tora

Talmud

Tanak

Menora

 

Kristendommen

Treenigheten

Skapelsen

Adam og Eva

Syndefallet

Arvesynd

Pakt

Profeter

Messias

Inkarnasjon

Jesus

Evangeliene

Døperen Johannes

Disippel

Jesu undere

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Korsfestelse

Langfredag

Påskeaften

Påskemorgen

Oppstandelse

Maria Magdalena

Kristi himmelfart

Pinse, kirkens bursdag

Misjon

Paulus

Galaterbrevet

Korinterbrevet

Romerbrevet

Pastoralbrevene

Kristenforfølgelse

Kristen statsreligion i Romerriket

Ortodoks kristendom

Katolsk kristendom

Martin Luther

Reformasjonen

Protestantisk kristendom

Kirke

Kors

Fisken

Sakramenter

Døpefont

Dåp

Nattverd

Konfirmasjon

Bibel

Dommens dag

Evig liv

 

 

Islam

Profeter før Muhammad

Muhammad

Jibril

Koranen

Hadith

Sharia

Fiqh

Mekka

Medina

Fem søyler

Paradis

Helvete

Engler

Moské

Bønneteppe

Bildeforbud

Allah

Kalif

Mulla

Ulama

 

Hinduismen

Veda

Upanishadene

Bhagavadgita

Vishnu

Shiva

Brahma

Krishna

Kali

Parvati

Lakshmi

Vishnuisme

Shivaisme

Shaktisme

Atman

Brahman

Karma

Samsara

Moksha

Pliktens vei

Meditasjonens vei

Gudenes vei

Dharma

Tempel

Puja

Kumbh Mela

Holi

Divali

Trimurti

 

 

Buddhismen

Siddharta Goutama

Buddha

De fire utfluktene

Anatta

Bodhitreet

De fire edle sannheter

Rett handling, konsentrasjon og kunnskap

Karma

Nirvana

Narrespillet for sansene

Den åttedelte vei

Tempel

Meditasjon

Munk

Bodhisattva

Theravadabuddhisme

Mahayanabuddhisme (Zen, Tibetansk, Rene land)

Dalai Lama