Frelseslæren til buddhismen går ut på å fjerne lidelsen helt. Buddhister tror at å oppnå Nirvana er å bli kvitt all lidelse i livet. Man kan i teorien oppnå Nirvana før man dør. I følge buddhistene nådde Buddha Nirvana mens han levde. For å nå Nirvana må man lære om de fire edle sannhetene.

 

1 Alt i verden er lidelse (fysisk, psykisk og forandring). "Dukkha"

2 Lidelse har en årsak. "Samudaya"

3 Lidelse kan ta slutt. "Nirodha"

4 Det finnes en vei som gjør slutt på lidelsen. "Magga"