Menneskesyn:

Hinduismen inneholder mange forskjellige skapelsesfortellinger. I noen av dem presenteres ideer om hvordan menneskene ble skapt av det guddommelige.

Mennesket består av atman og kropp. Ved døden, i løpet av seremoniene for den døde, går atman videre til en ny kropp. Karmaloven styrer gjenfødslene. Det høyeste målet er atmans frigjøring fra gjenfødsel og gjenforening med Brahman. Dette kalles moksha.

 

Hinduer kan ha ulike ideer om gjenfødsel. Noen lærde hinduer lærer at atman bytter kropp når et menneske dør, andre hinduer har en idé om at de selv gjenfødes.  

Mennesket sees som en del av naturen ifølge hinduismen, men det står over andre vesener på grunn av sin bevissthet, at vi er i stand til å tenke om oss selv. Mennesket skiller seg også fra resten av naturen i og med at vi kan søke (atmans) frigjøring fra gjenfødsel.

 

En hinduistisk etikk som angår alle vektlegger at det er galt å lyve, stjele og å være egoistisk. Tålmodighet og selvkontroll er et ideale. Ikke-vold er en meget sentral verdi. Ifølge læren om dharma, verdensordenen, har mennesket spesielle plikter basert på tilhørighet til kaste, kjønn og livsstadium. Kastesystemet er avskaffet i India, men en kastementalitet kommer ofte til uttrykk i hverdagen.

Abort i India

"I store deler av India legger både lovverket og religiøse og kulturelle tradisjoner press på kvinner, og mødredødeligheten er høy. Prevensjon og barnebegrensning opphever ikke den kulturelle preferansen for sønner. Sosial favorisering av guttebarn kan føre til at diskrimineringen av jentebarn begynner allerede ved fødselen, eller før fødselen dersom foreldrene velger abort fordi fosteret er en jente."

Kilde snl.no/befolkningspolitikk