Det er vanlig å dele de kristne inn i tre hovedgrupperinger: Katolikkerortodokse og protestanter. Cirka halvparten, det vil si 1,1 milliarder, av verdens kristne er katolikker og tilhører den katolske kirke. Den ortodokse kirke har en oppslutning på cirka 260 millioner, mens antallet protestantiske kristne er cirka 800 millioner.

Kilde: snl.no