Kristendommen har sin opprinnelse i Jesus fra Nasaret. Man kjenner ikke historiske kilder som bekrefter at Jesus ville stifte en ny religion. Han selv og hans første tilhengere var jøder. Kristendommen ble først sett som en retning innenfor jødedommen, men brøt etter hvert ut av den jødiske konteksten og ble en egen religion. Det første stedet der tilhengerne av Jesus ble kalt kristne, var i byen Antiokia, som ligger i dagens Tyrkia. Gjennom historien har kristendommen blitt preget av ulike kulturer og andre religioner. Den er derfor svært mangfoldig med hensyn til lære, organisasjon og religiøs praksis.

Kristne ble først forfulgt i Romerriket, men i 313 gjorde keiser Konstantin slutt på forfølgelsene og støttet i stedet kristendommen som foretrukket religion. I 380 gjorde keiser Theodosius den store kristendommen til statsreligion.

 

Kilde: snl.no