Dåp

 

Dåp er et meget viktig rituale i kristendommen. Det er dette som skiller ikke-kristne fra kristne. I evangeliene kan man lese fortellingen om hvordan Jesus selv lot seg døpe av døperen Johannes. Teknisk sett betyr dette at det ble praktisert dåp i jødedommen siden kristendommen ikke var ordentlig etablert på denne tiden. I Matteusevangeliets kapittel 28 finner man dåpsbefalingen fra Jesus.

 

Hos døperen Johannes var det vanlig med dåp av voksne. Fra ca. 500-tallet var barnedåp etablert praksis.

Dåp ble normalt gjennomført ved at man helt eller delvis ble senket ned i vann. Ulike kristne grupper praktiserer dette den dag i dag. Å øse vann på barnets hode ble vanlig fra middelalderen. Det var ikke vanlig å knytte navngiving av barnet til dåpen før kristendommen hadde spredd seg til europeisk jord. Fra kristendommens tidlige fase ble det vanlig å ha faddere for barnet. Opprinnelig var dette vitner til at dåpen hadde blitt gjennomført korrekt og folk som skulle hjelpe barnet med å bli kristent. Faddere hadde også som oppgave å be for barnet.

 

Dåpen i kristendommen er i «slekt» med konfirmasjon og nattverd. Det handler om å begynne livet som en troende kristen, bekrefte dette i konfirmasjonen og senere vise troen gjennom å motta Jesu blod og legeme i nattverden.