Kristne lærer at Jesus var både Gud og menneske i samme skikkelse. I evangelienes fortellinger skifter han mellom disse to sidene.

Treenighetslæren

Treenigheten er oppfatningen (læren) i kristendommen om at Gud er tre personer, naturer eller framtredelsesformer i ett vesen: Faderen Gud), Sønnen (Jesus Kristus) og Den hellige ånd. Denne læren ble slått fast på kirkemøtet i Nikea i år 325. På kirkemøtet i Konstantinopel i år 381 ble samme formulering brukt om Den hellige ånd. Dermed var den kristne treenighetslæren i hovedsak ferdig.

Kilde: snl.no