Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den bibelske skriftsamling regnes som kanonisk, det vil si at den er anerkjent av kirken som regel og rettesnor for lære og liv. Ifølge kristen tradisjon er ikke Bibelen i seg selv å anse som guddommelig eller himmelsk, men vitner om og viser til Guds åpenbaring.

Den lutherske lære hevdet at Bibelen som inspirasjon fra Den hellige ånder ufeilbar på alle områder. Dette kalles verbalinspirasjonen. Dette hevdes fortsatt av enkelte fundamentalistiskekretser, men er ellers stort sett forlatt.

Bibelen består av to hoveddeler, Det gamle testamente og Det nye testamente. Terminologien stammer fra den latinske bibeloversettelsen Vulgata, hvor latinsk testamentum gjengir pakt, overenskomst mellom to parter. I ikke-kristen latin brukes de to ord nesten utelukkende om et juridisk testamente.

Bibelen har hatt stor innflytelse på vestens verdensbilde og kultur fordi dens ideer og fortellinger har inspirert tenkere og kunstnere. Bibelen er en av verdens mest leste bøker, og er oversatt til cirka 2000 språk.

 

Kilde: snl.no