Det finnes mange versjoner av jødedommen. Ordet jøde kan bety to ting. En jøde er en som er medlem av jødisk slekt eller en som tror på jødenes gud. Det finnes jøder som ikke er religiøse. Blant religiøse jøder praktiseres religionen forskjellig. Det finnes jøder i alle deler av verden.