Denne skalaen viser variasjon i jødedommen.
Svenning Bernstrøm©

Det finnes mange versjoner av jødedommen. Ordet jøde kan bety to ting. En jøde er en som er medlem av jødisk slekt eller en som tror på jødenes gud. Det finnes jøder som ikke er religiøse. Blant religiøse jøder praktiseres religionen forskjellig. Det finnes jøder i alle deler av verden.

Det vi lærer om jødedommen kan sorteres i dette tankekartet.
Svenning Bernstrøm©

Tankekart og læringsfigurer for jødedommen

Messiasideene i jødedommen og kristendommen er forskjellige.

 • Jahve er aktiv i historien og gir respons på hva det utvalgte folket gjør.
  Svenning Bernstrøm©

 • Strukturen i jødedmmen.
  Svenning Bernstrøm©

 • Kobling av skapelsen til viktige deler av jødedommen.
  Svenning Bernstrøm©

 • Svenning Bernstrøm©

 • Svenning Bernstrøm©

 • Svenning Bernstrøm©

 • Svenning Bernstrøm©

 • Svenning Bernstrøm©

 • Svenning Bernstrøm©