Temaoppgave om kvinnenes stilling i India

Bruk nettkilder og samle inn informasjon som bearbeides til notater du kan bruke i klasse- eller gruppesamtale.

 

Følgende søkeord er gode:

Enkebrenning

Enkeprostitusjon

Enkelandsby

Barnebruder

Medgifte (dowry)

Dalitkvinnene

Voldtektsstatistikk India

Indiske, kvinnelige ledere

Kvinner i Bollywood

Kvinnekamp i India

Tidsbruk: to hele krle-timer. Notatene skal brukes i samtale. Dersom det er hjemmeskole blir det grupper på Teams. Dersom det blir i klasserommet blir det kohorter eller full klasse. Trykk på de tre hvite strekene i menyen og velg knappen for læringstips i krle. Der finner du fem punkter som brukes i vurderingen.

 

Hinduismen har navnet etter Indus i India. Denne verdensreligionen har ingen kjent stifter. Vi vet per i dag lite om hvordan religionen begynte. En europeisk folkegruppe, kalt arierne, invaderte India for 3500 år siden og dette har preget hinduismen. Hindu betyr inder. Inder er en person som kommer fra områdene rundt Indus, den (indigo) blå elven.