Den kristne definisjonen av Jesus som både Gud og menneske. I evangeliene om hans liv kan man lese at han veksler mellom de to rollene.

Messiasideene i jødedommen og kristendommen er forskjellige.

Ragnar Skottene: Kristne symboler. Verbum 2002