Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Svenning Bernstrøm©

Kristendommens definisjon av Jesus

The Textile Aspect of Predynastic Pottery Symbolism

Her er en artikkel om tolkning av motiver på keramikk fra Naqada-perioden i predynastisk tid i Egypt.

https://svogerforskning.blogspot.com/2009/04/?m=0